Kontakt

Tord Ytterdahl

Administrerende direktør
BSc ECON BI Oslo, MBA Copenhagen Business School (CBS)

Tlf +47 913 69 657

Jarle Jortveit

Medisinsk leder (CMO)
Seksjonsoverlege PhD, spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Tlf +47 994 50 714

Rune Fensli

Teknisk sjef (Chief Technical Officer)
Professor,
Senter for eHelse, Universitet i Agder

Tlf +47 913 05 222

Medisinske rådgivere

Dan Atar

Professor og hjertespesialist
Forskningssjef Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, Norge

Gabrielle I Danielsen

Fastlege
Grimstad, Norge

Bjørnar Grenne

PhD, hjertespesialist og forsker
St. Olavs sykehus/NTNU Trondheim, Norge

Helge Istad

MD, rådgiver hjerte og kar
Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (LHL) Oslo, Norge

Tom R Omdal

MD, Hjertespesialist
Haukeland Universitetsjukehus, Bergen, Norge

AppSens AS

4790 Lillesand

Norge

www.appsens.no

Organisasjonsnummer: 918707719