Kontakt

Tord Ytterdahl

Administrerende direktør
BSc ECON BI Oslo, MBA Copenhagen Business School (CBS)

Tlf +47 913 69 657

Elisabeth Ramsdal

Prosjektleder
M.Sc, INSA ToulouseRune Fensli

Teknisk sjef
Professor,
Senter for eHelse, Universitetet i Agder

Tlf +47 913 05 222

Jarle Jortveit

Medisinsk leder (CMO)
Seksjonsoverlege PhD, MHA, spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Tlf +47 994 50 714

Medisinske rådgivere

Dan Atar

Professor og hjertespesialist
Forskningssjef Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, Norge

Gabrielle I Danielsen

Fastlege
Grimstad, Norge

Bjørnar Grenne

PhD, hjertespesialist og forsker
St. Olavs sykehus/NTNU Trondheim, Norge

AppSens AS

Senterveien 30

4790 Lillesand

Norge

 

www.appsens.no

Organisasjonsnummer: 918707719