Harald Moræus Hansen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er eier og adm. dir . i investeringsselskapet Uthalden AS.